Đào tạo online Trưởng ca trung tâm điều khiển từ xa (OCC) Nhà máy điện Thác Mơ.

Ngày 29/9/2021, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tổ chức khóa đào tạo chuyên đề cho 14 học viên, chứng nhận vận hành chức danh Trưởng ca trung tâm điều khiển từ xa (OCC) Nhà máy điện Thác Mơ.

Thông qua phần mềm Microsoft Team,  Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia tổ chức Khóa đào tạo kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ 29/09/2021, nội dung đào tạo cấp chứng nhận trưởng ca OCC, kiểm tra lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm trên Website vào ngày 04/10/2021 và kiểm tra vấn đáp ngày 04-05/10/2021.

CB.CNV Công ty tham gia Khóa bồi huấn online

Khóa đào tạo cấp chứng nhận trưởng ca OCC là tiền đề để Trung tâm điều khiển từ xa Nhà máy điện Thác Mơ đi vào vận hành; song song với chương trình đào tạo, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) truyền đạt những kiến thức về vận hành hệ thống điện, thị trường điện: các quy trình điều độ, thao tác, xử lý sự cố trong hệ thống điện; quy trình lập phương thức vận hành, tính toán bảo vệ rơ le và tự động hóa, thủ tục đấu nối, đóng điện nghiệm thu công trình mới...

Ngoài ra, lớp đào tạo còn là cơ hội để các học viên học tập, trao đổi về mặt kỹ thuật, vận hành, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong ca trực với các cán bộ giảng viên của A0 trong vấn đề vận hành nhà máy./.

  • 04/10/2021 09:32
  • Liêm Hòa