Lãnh đạo Công ty thăm hiện trường đại tu tổ máy H2

Ngày 18/02, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức thăm hiện trường đại tu tổ máy H2, động viên, khuyến khích lực lượng CNVCLĐ tham gia đại tu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa Cơ điện (MSC) là đơn vị thực hiện đại tu tổ máy, tiến hành đại tu tổ máy H2 dự kiến là 30 ngày (từ ngày 12/02), các hạng mục đại tu gồm: kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị của tổ máy, ngăn lộ trạm phân phối 110kV và khoảng vượt; thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra; nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị, đảm bảo phát điện an toàn trong mùa khô năm 2022.

Lãnh đạo Công ty đến hiện trường sửa chữa MBA 110KV

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non (người thứ nhất bên phải ảnh) xem xét hiện trạng stator tổ máy phát điện 75MW

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non đã đến hiện trường đại tu, động viên, thăm hỏi CNVCLĐ đang thực hiện đại tu tổ máy H2. Tại hiện trường, Tổng Giám đốc yêu cầu MSC tổ chức chặt chẽ, thi công đạt chất lượng, đúng tiến độ các hạng mục sửa chữa đã đề ra; thực thi “Văn hóa an toàn TMP”, đề cao kỷ luật lao động, chủ động ngăn ngừa không để dịch COVID-19 lây nhiễm trong lực lượng tham gia sửa chữa, tích cực  tăng cường công tác PCCN, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản trong quá trình thực hiện đại tu.

Thay mặt tập thể MSC, ông Lê Ái Tưởng – Phó Giám đốc MSC, đã cảm ơn sự động viên kịp thời Lãnh đạo Công ty dành cho CNVCLĐ, đây là nguồn động viên to lớn cho lực lượng MSC đang thực hiện công tác đại tu tổ máy H2 và hứa sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Tổng Giám đốc, tổ chức thi công các hạng mục sửa chữa đảm bảo an toàn,  chất lượng, vượt tiến độ đã đề ra./.

 

  • 21/02/2022 10:40
  • LH