TMP ký kết hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Lúc 13h ngày 23/02/202, tại Khách sạn Park Hayatt Saigon, số 2 Lam Sơn Square, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. TMP đồng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các dự án NLTT với đối tác SK Hàn Quốc.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Non – Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) và ông Kyu Cheoljung – Phó chủ tịch Công ty TNHH SK ecoplant đã đồng ký “Biên bản ghi nhớ” để nêu rõ một số các mục tiêu, nguyên tắc cơ  bản của việc hợp tác, việc trao đổi và bảo mật thông tin, nguyên tắc triển khai của mỗi bên và thời hạn của việc ghi nhớ hợp tác Năng lượng mặt trời nổi (FPV) tại Việt Nam (“Dự án FPV”), bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc đầu tư, phát triển, EPC và O&M của các Dự án FPV. Sau khi hợp tác thành công, phạm vi của Biên bản ghi nhớ này có thể được mở rộng để bao gồm sự hợp tác của cả hai Bên trong các lĩnh vực kinh doanh năng lượng tái tạo tiềm năng khác.

Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và  Đại diện Công ty TNHH SK ecoplant đã đồng ký “Biên bản ghi nhớ”

 

SK ecoplant Co., Ltd. (trước đây là SK Engineering & Construction Co., Ltd.), một công ty được thành lập tại Hàn Quốc và có địa chỉ đăng ký tại 32, Insadong 7-gil, Jongno-gu, Seoul 03149, Hàn Quốc.

Việc phát triển nguồn NLTT là sự điều hướng tư duy cho thế hệ tương lai, khuyến khích mọi người suy nghĩ về tương lai, về cách thức, giải pháp có thể duy trì phát triển năng lượng bền vững và giảm tác hại đối với môi trường, khí hậu, là xu thế phát triển năng lượng cùa Thế giới trong bối cảnh anh hưởng của biến đổi khí hậu. Cùng với định hướng phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty, việc hợp tác phát triển nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) nhằm tạo các điều kiện thuận lợi về tài chính, công nghệ phục vụ công tác triển khai các dự án NLTT trong tương lai, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực phát triển các dự án năng lượng tái tạo, các dịch vụ OM cũng như nâng cao trình độ quản lý, tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới. Đây là bước khởi đầu cho việc hợp tác quốc tế của Công ty, nhằm mở rộng sàn xuất kinh doanh, tiếp cận toàn cầu về lĩnh vực NLTT, sạch và hiện đại nhằm nâng cao thương hiệu Công ty trong khu vực và quốc tế trong tương lai gần.

Trên tinh thần chia sẽ, hợp tác đôi bên cùng có lợi và phát huy các thế mạnh của mình ; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ ông Nguyễn Văn Non và Phó chủ tịch TNHH SK Ecoplant ông  Kyu Cheoljung cùng cam kết xây dựng các bước triển khai nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ này trên tình thần hợp tác toàn diện đôi bên cùng có lợi và tin tưởng rằng việc hợp tác này sẽ phát triển không ngừng ngày càng lớn mạnh trong tương lai./.

  • 01/03/2022 12:37
  • LH