TMP số hóa hệ thống cảnh báo xả lũ

Số hóa hệ thống cảnh báo xả lũ (HTCBXL) do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) thiết kế, chế tạo có ưu điểm phát vô tuyến bản thông báo đọc trực tiếp, phát âm thanh còi hụ lập trình thời lượng khác nhau. Các loa nén phóng âm thanh đi vài ki lô mét, phạm vi nghe âm thanh tương đối rộng, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật trong công tác cảnh báo xả lũ.

Khi Nhà máy Thủy điện xả lũ, vận hành phát điện, lưu lượng nước Sông Bé tăng lên nhanh chóng, khả năng gây ảnh hưởng xấu đến các xuồng, ghe đang hoạt động trên sông. Nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, TMP đã số hóa hệ thống phát thông báo, còi hụ… khi chạy máy hoặc khi xả lũ, cảnh báo cho người dân vùng hạ du chủ động ứng phó.

Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chuyên viên Tự động thực hiện số hóa hệ thống cảnh báo xả lũ

Thiết kế nâng cấp hệ thống cảnh báo xả lũ sử dụng PLC S7-1200 là bộ điều khiển chính bao gồm 01 bộ lắp đặt tại phòng điều khiển trung tâm và 03 bộ lắp đặt tại đầu cuối (01 bộ ở cầu Thác Mẹ, 02 bộ ở thôn An Lương). Các trạm thiết bị đầu và cuối sẽ truyền thông với nhau qua mạng internet bằng module CP1243-1.

Sơ đồ kết nối tổng thể hệ thống

Từ phòng điều khiển trung tâm, khi có lệnh chạy máy thì HTCBXL sẽ tự động đưa ra các tín hiệu còi và âm thanh tại Cầu Thác Mẹ và An Lương đáp ứng Điều 9 của Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Thác Mơ (ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-BCT ngày 29/6/2022), cụ thể là: Khi các cửa van đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: 30 phút trước khi xả, kéo 3 hồi còi, mỗi hồi dài 20 giây và cách nhau 10 giây. Trước khi xả nước qua cửa van đập tràn hoặc khi vận hành đợt mở tiếp theo để tăng lưu lượng xả lớn hơn mức xả hiện tại của các cửa van đập tràn: kéo 2 hồi còi, mỗi hồi dài 30 giây và cách nhau 10 giây. Khi xảy ra các trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi dài 30 giây và cách nhau 05 giây; sau khi kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả. Khi toàn bộ các cửa van kết thúc xả nước qua đập tràn: Kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

Ứng dụng kỹ thuật số phục vụ sản xuất, số hóa hệ thống cảnh báo xả lũ số vùng hạ du thỏa mãn phương pháp điều khiển không dây là thành quả của sự lao động, nghiên cứu, không ngừng cải tiến, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ của lực lượng kỹ thuật TMP. Số hóa là tiền đề quan trọng cho công cuộc chuyển đổi số quá trình sử dụng công nghệ số, cải tiến và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất. Mục tiêu số hóa rất quan trọng đối với TMP, là cánh cửa mở ra những tư duy và cách tiếp cận mới, nâng tầm nhận thức trong hệ sinh thái và cơ hội tăng lợi nhuận của TMP./.

  • 04/06/2024 09:31
  • TMP