Phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2024, Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

Ngày  14/06, tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Công đoàn TMP đã tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2024. Đến dự Đại hội có Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Đoàn thanh niên, Ban Nữ công cùng toàn thể đoàn viên công đoàn trong Công ty. Ông Nguyễn Văn Non -Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch Công đoàn đồng điều hành đại hội.

Toàn thể NLĐ đến tham dự đại hội

Ông Nguyễn Hùng Lượng – Phó Tổng giám đốc, báo cáo trước hội nghị

Ông Nguyễn Hải Đăng nêu các kiến nghị và phương án giải quyết các kiến nghị của NLĐ

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Hùng Lượng - Phó Tổng giám đốc, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và quý I năm 2024. Tiếp theo ông Nguyễn Hải Đăng đã phát biểu, đánh giá kết quả thực hiện phong trào công nhân, viên chức, lao động trong năm 2023 “… hầu hết NLĐ đều chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Công ty và Điều lệ Công đoàn. NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty; Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống, kịp thời động viên, thăm hỏi khi NLĐ khó khăn, ốm đau. Phối hợp cùng chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với lãnh đạo Công ty trả lời giải quyết các ý kiến của NLĐ”.

NNLĐ đóng góp ý kiến

Hội nghị cũng được lắng nghe nhiều ý kiến của NLĐ đề xuất nhiều ý kiến nhằm xây dựng TMP  ngày càng phát triển; các đề nghị cải thiện điều kiện về sinh hoạt và điều kiện về làm việc. Đoàn Chủ tịch đã tập trung lắng nghe các ý kiến và giải đáp thỏa đáng tất cả những ý kiến, thắc mắc trong quá trình làm việc của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Non – Tổng Giám đốc, phát biểu

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Non Tổng Giám đốc khẳng định vai trò của Công đoàn Công ty trong việc tổ chức phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và có những định hướng cho các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; yêu cầu BCH Công đoàn cần sát cánh cùng với Lãnh đạo chuyên môn khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống, thu nhập ổn định cho NLĐ.

Ông Huỳnh Văn Khánh – CT.HĐQT  phát biểu chỉ đạo

Ông Huỳnh Văn Khánh – CT.HĐQT, Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo:  “Đội ngũ cán bộ công đoàn phải luôn được kịp thời kiện toàn, nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong tham gia hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn. Hoạt động của Công đoàn đều bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2, tổ chức có kế hoạch chặt chẽ, sát thực tế của đơn vị, công đoàn cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối giữa NLĐ với Công ty…

Bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024”, xây dựng Công đoàn TMP là tổ chức công đoàn vững mạnh; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công ty (06/01/1995 - 06/01/2025)./.

  • 16/06/2024 03:54
  • TMP