TMP - Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp điện mùa khô 2024 và kế hoạch năm 2024

Tại hội nghị trực tuyến Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tháng 6/2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non yêu cầu toàn thể CBCNV nổ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp điện mùa khô 2024 và kế hoạch năm 2024.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Non - Tổng Giám đốc chủ trì, đến tham dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Khánh - CT.HĐQT, ông Phạm Minh Trí - Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, phụ trách các đơn vị, trực tuyến có Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak’Rơ sa.

Ông Nguyễn văn Non – Tổng Giám đốc chủ trì hội nghị

Ông Đào Nguyên Hạnh Trưởng phòng KHVT phát biểu thảo luận

Hội nghị đã nghe trưởng các đơn vị các báo cáo tình hình sản xuất, thảo luận và đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên nước phục vụ sản xuất điện; công tác sửa chữa bảo dưỡng theo RCM nhằm nâng cao độ tin cậy nhà máy điện, vận hành an toàn, liên tục, kinh tế. Ngoài ra, có nhiều ý kiến đóng góp về công tác ATVSLĐ; phát huy giá trị Văn hóa doanh nghiệp, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Công ty; tổ chức các hoạt động công đoàn trong việc tham gia quản lý, giám sát, phản biện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần và đảm bảo các chế độ, chính sách cho CBCNV …

Ông Nguyễn văn Non - Tổng Giám đốc TMP, xem xét các quyết sách nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024

Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Tổng Giám đốc Nguyễn văn Non chỉ đạo: “…Các đơn vị chủ động họp, giải quyết các công việc cần có sự phối hợp các đơn vị kịp thời theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, báo cáo Lãnh đạo Công ty các khó khăn vướng mắc nếu có. Khi có chủ trương thực hiện, đơn vị chủ trì họp với các đơn vị liên quan để thực hiện đạt kết quả tốt nhất . Toàn thể CBCNV nỗ lực, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp điện mùa khô 2024 và kế hoạch năm 2024. Quản lý, vận hành hồ chứa, nhà máy điện an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật. Riêng Thủy điện và Điện mặt trời Thác Mơ, phấn đấu năm 2024 sản lượng điện vượt 723 triệu kWh./.

  • 07/06/2024 07:45
  • TMP