TMP tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và an toàn điện năm 2021 trực tuyến.

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo sản xuất an toàn, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động online qua ứng dụng Zoom.

CB.CNV TMP tham gia huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và an toàn điện trực tuyến

Thời gian huấn luyện từ ngày 14-16/10/2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ Tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và an toàn điện năm 2021 với hình thức, chương trình và nội dung phù hợp với 116 CB.CNV bao gồm nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 6. Thông qua khóa huấn luyện, người lao động có ý thức khi làm việc, nhận biết được các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động, hạn chế tối đa các sự cố lao động như: tai nạn, bệnh nghề nghiệp… từ đó tăng năng suất làm việc.

Việc tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và an toàn điện hàng năm, đảm bảo rằng TMP luôn chấp hành theo đúng yêu cầu của pháp luật, thực hiện tốt phương châm “An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn”./.

  • 15/10/2021 04:38
  • Liêm Hòa