TMP thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ vành đai an toàn công trình hồ thủy điện.

Hồ Thác Mơ có dung tích hồ chứa 1,360 tỷ m3 nước, là công trình thuộc loại đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt Quốc gia theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo vận hành an toàn công trình, hồ chứa theo các quy định của nhà nước; trong nhiều năm liền, TMP thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ vành đai an toàn công trình hồ thủy điện.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) phát điện trọng yếu trong khu vực miền Đông Nam Bộ, có nhiệm vụ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và tỉnh Bình Phước.

Công ty tổ chức Đoàn kiểm tra an toàn hồ thủy điện Thác Mơ

TMP là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, vận hành trực tiếp công trình, hồ thủy điện Thác Mơ theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn công trình, an ninh năng lượng quốc gia, an ninh nguồn nước, an toàn cho phía hạ du. Định kỳ hàng tuần,TMP thường xuyên tổ chức đoàn công tác kiểm tra an toàn long hồ, phối hợp chính quyền địa phương xử lý các trường hợp các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, vi phạm vành đai bảo vệ lòng hồ. Đồng thời, TMP quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, tổ chức đoàn công tác kết hợp với chính quyền địa phương, phổ biến, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo vệ hành lang công trình, hồ chứa và lưới điện, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

  • 15/10/2021 09:35
  • Liêm Hòa